INFORMACJE I OPINIE O SŁOWNIKACH ORAZ TRANSLATORACH JĘZYKA POLSKIEGO.

SŁOWNIKI TRADYCYJNE RU-PL i PL-RU

Nowy słownik RU-PL i PL-RU

Autor: Jan Wawrzyńczyk , Bartwicka Halina , Kulpina i inni Walentyna

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Słownik: zawiera około 45 000 haseł i słów oraz około 30 000 przykładów użycia. Materiał leksykalny jest oparty na Wielkim słowniku rosyjsko-polskim polsko-rosyjskim PWN, wyróżnionym w 2005 roku tytułem Książki miesiąca przez Magazyn Literacki. Słownik obejmuje podstawowe współczesne słownictwo i idiomatykę obu języków w ich odmianie literackiej (pisanej i mówionej); wyróżnia skupienie się na różnicach międzyjęzykowych, podawanie w poszczególnych artykułach hasłowych informacji zapobiegających błędom zwykle popełnianym przez uczących się; zapewnia pełną zgodność i poprawność przekładu; odnotowuje najnowsze słownictwo, np.: aplikacja, zabezpieczenie, billing, esemes, esemesować, grupa dyskusyjna, łącze internetowe, internauta, przeglądarka internetowa, skrzynka odbiorcza/nadawcza, spam, strona internetowa; zawiera uproszczony zapis wymowy przy niektórych hasłach, oznaczenie akcentu, informacje dotyczące odmiany słów; uwzględnia podstawowe informacje dotyczące składni, które umożliwią użytkownikowi poprawne konstruowanie zdań; prezentuje różne znaczenia wyrazu hasłowego oznaczone przy użyciu cyfr arabskich; znaczenia różnicują krótkie minidefinicje, kwalifikatory dziedzinowe, oznaczenia stylu oraz tzw. dyrektywy wyboru (typowe dopełnienia bliższe i dalsze).

Dodatkowo: zarys gramatyki języka rosyjskiego, słownictwo i zwroty z wybranych dziedzin, np. liczebniki i liczby, kolory, nazwy narodowości, języki, dziedziny wiedzy, gry, tonacje, miary i wagi, zawody oraz formy grzecznościowe.

Pons Słownik mini rosyjsko - RU-PL i PL-RU

Autor: Tomasz (red.) Sokołowski

Wydawnictwo: LektorKlett

Seria: PONS

Słownik zawiera 15 000 haseł i zwrotów
- idealny dla osób wybierających się w podróż
- przejrzysty układ haseł
- najnowsze słownictwo
- transkrypcja fonetyczna - poręczny format

Pons Kieszonkowy słownik RU-PL i PL-RU, zabezpieczenie

Autor: Marek Łabuda , Tomasz (red.) Sokołowski

Wydawnictwo: LektorKlett

Seria: PONS

Słownik szczególnie przydatny dla osób, którzy chcą w czasie podróży zagranicznych chcą mieć przy sobie zabezpieczenie językowe.
Słownik zawiera 30 000 haseł i zwrotów.
Zawiera najnowsze słownictwo i popularne skrótowce.
Niewielki i trwały, zawsze pod ręką.

Mały słownik RU-PL i PL-RU

Autor: Jan Wawrzyńczyk

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

22 000 haseł oraz 33 000 znaczeń, zwrotów i przykładó użycia. Najczęściej używane słownictwo. Deklinacja i koniugacja trudniejszych wyrazów w artykule hasłowym. Lista liczebników. Dodatek gramatyczny. Zasady akcentowania wyrazów.

Idiomy polsko - rosyjskie

Autor: Jan Wawrzyńczyk , Albina Gołubiewa , Wojciech Chlebda , Tomasz Wielg

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka zawiera: polskie i rosyjskie idiomy i wyrażenia podobne, ponad 3000 haseł głównych, około 4000 wyrażeń, wskazówki objaśniające w języku polskim i rosyjskim, przykłady użycia haseł w kontekście w języku polskim i rosyjskim, pełny indeks w języku polskim.

Strona główna   Do góry   Polityka prywatności   e-mail: webmaster@slowniki.waw.pl