INFORMACJE I OPINIE O SŁOWNIKACH ORAZ TRANSLATORACH JĘZYKA POLSKIEGO.

SŁOWNIKI TRADYCYJNE ES-PL i PL-ES

Wielki słownik PL-ES z suplementem

Autor: Oskar Perlin

Wydawca: Wiedza Powszechna

153 000 wyrazów hasłowych i przykładów ich użycia, bogata frazeologia. Słownictwo ogólne z wszelkimi odmianami stylistycznymi, występującymi w dziełach literackich, prasie, radiu i telewizji oraz w języku potocznym, z uwzględnieniem wyrażeń regionalnych, środowiskowych oraz, w pewnym zakresie, archaizmów i wulgaryzmów.

Pojęcia naukowe i specjalistyczne z różnych dziedzin. Spisy nazw geograficznych i skrótów oraz imion własnych, imion postaci historycznych i mitologicznych. Najobszerniejszy z dotychczas wydanych słowników polsko-hiszpańskich.

Słownik uzupełniony o suplement. Koedycja z wydawnictwem "Wiedza i Ty".

Również w wersji elektronicznej.

Mały słownik ES-PL i PL-ES

Autor: Barbara Jardel , Marca Antonio Martí , Marca Juan Martí

Wydawnictwo: Wiedza Powszechna

Słownik zawiera: 48 000 haseł, zwrotów, idiomów. Żywe, aktualne słownictwo. Niezbędne wyrażenia i zwroty, terminy z różnych dziedzin, nazwy geograficzne, imiona i skróty.

Pons słownik mini ES-PL i PL-ES

Wydawnictwo: LektorKlett

Seria: PONS

15 000 najważniejszych haseł i zwrotów. Najnowsze słownictwo.

Słownik terminologii prawniczej PL-ES hologrammen

Autor: Elżbieta Komarnicka, Mieczysław Komarnicki, Igor Komarnicki

Wydawca: C.H. Beck

Polsko-hiszpański słownik terminologii prawniczej zawiera ok. 10 000 haseł z wielu dziedzin prawa m.in.: prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i handlowego. Ponadto znajdują się w nim hasła i słownictwo ściśle związane z tematyką ekonomiczną i biznesową. Słownik hologrammen stanowi niezastąpioną pomoc dla tłumaczy, prawników zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych polsko-hiszpańskich, studentów oraz wszystkich pragnących pogłębić wiedzę z zakresu języka hiszpańskiego.

Podręczny słownik ES-PL

Autor: Stanisław Wawrzkowicz, Kazimierz Hiszpański

Wydawca: Wiedza Powszechna

40 000 haseł, 15 000 wyrażeń i przykładów użycia. Współczesne słownictwo ogólne, wyrazy i określenia potoczne, liczne latynoamerykanizmy. Spisy nazw geograficznych, imion i postaci historycznych oraz skrótów. Koedycja z wydawnictwem "Wiedza i Ty".

De bolsillo. Słownik PL-ES i ES-PL

Wydawnictwo: REA

Słownik polsko-hiszpański i hiszpańsko-polski De bosillo zawiera starannie opracowany zbiór współczesnego słownictwa polskiego i hiszpańskiego. Słownik prezentuje około 60 000 haseł, podanych w porządku alfabetycznym i wyróżnionych kolorową czcionką. Hasłom hologrammen towarzyszy komentarz gramatyczny, umożliwiający poprawną identyfikację części mowy oraz stosowanie najczęściej występujących form wyrazowych. Słownik podaje określenia znaczeń, a także przykłady związków wyrazowych (w tym idiomów). Charakterystyka haseł w słowniku zawiera także kwalifikatory stylistyczne. Słownik stanowi doskonałą pomoc wnauce języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.

Również w wersji elektronicznej.

Do niniejszej edycji De bolsillo dołączona jest płyta mini CD zawierająca jego wersję komputerową, działającą na komputerach PC z systemem Windows 9x, 2000 oraz XP.

Strona główna   Do góry   Polityka prywatności   e-mail: webmaster@slowniki.waw.pl