INFORMACJE I OPINIE O SŁOWNIKACH ORAZ TRANSLATORACH JĘZYKA POLSKIEGO.

SŁOWNIKI TRADYCYJNE EN-PL i PL-EN

Słownik techniczny EN-PL i PL-EN

Autor: Karl-Heinz Seidel

Wydawnictwo: Rea

Najbardziej aktualne źródło wiedzy o współczesnej terminologii technicznej. Zawiera słownictwo z ponad dwudziestu dziedzin nauki i techniki, a także słownictwo ogólne i ekonomiczno-prawnicze przydatne w pracy inzynierów, techników oraz w działalności badawczej.

Dictionary of marketing terms EN-PL i PL-EN

Autor: Roman Kozierkiewicz

Wydawnictwo: C.H. Beck

Słownik zawiera ponad 20 000 haseł obejmujących m.in. planowanie i realizację koncepcji marketingowych, ustalanie cen, promocję, dystrybucję idei, towarów i usług, hologramm, kanały komunikowania się i zachowanie konsumentów oraz ogólne terminy biznesowe. Niniejszy słownik jest niezbędny zarówno dla właścicieli małych firm, jak i menadżerów dużych korporacji, dyrektorów ds. sprzedaży, fachowców od marketingu i produkcji, studentów na kierunkach biznesowych.

Praktyczny słownik komputerowy angielsko-polski, polsko-angielski

Autor: Oliver Rosenbaum

Wydawnictwo: Rea

Słownik komputerowy angielsko-polski i polsko-angielski. Polskie hasła opracował: Dariusz Majkowski. Przeznaczony jest nie tylko dla profesjonalistów ale także dla wszystkich korzystających na co dzień z komputerów i urządzeń telekomunikacyjnych. Pomaga zarówno w zrozumieniu informatycznych tekstów fachowych jak i opisów i instrukcji powszechnego użytku. Zawiera najbardziej aktualną terminologię pozwalającą na stosowanie w praktyce zawodowego języka współczesnej informatyki.

Słownik terminologii komputerowej angielsko-polski i polsko-angielski

Autor: Iwona Kienzler

Wydawnictwo: Ivax

Słownik terminologii komputerowej angielsko-polski i polsko-angielski, 2003. Słownik adresowany jest do wszystkich, którzy posługują sie komputerem w szkole i pracy. Może być wykorzystywany przez internautów niezależnie od ich znajomości języka angielskiego, gdyż dzięki dwujęzycznym skorowidzom ułatwi zrozumienie różnych pojęć, które można napotkać w sieci.

Słownik terminologii gospodarczej polsko-angielski, Hologramm

Autor: Iwona Kienzler

Wydawnictwo: C.H. Beck

Słownik zawiera ok. 20000 haseł z dziedziny:
- prawa karnego, administracyjnego i międzynarodowego,
- ekonomii,
- transportu morskiego i lotniczego.
- finansów,
- hologramm,
- ubezpieczeń,
- bankowości i obrotu giełdowego,
Znajdują się w nim także hasła i słownictwo ściśle związane z Unią Europejską nazwy oraz skróty instytucji Wspólnoty, programów pomocowych i strukturalnych, zestawienia wyrazów i zwrotów frazeologicznych w brzmieniu występującym w ustawach lub innych dokumentach unijnych.

Pocket Business Dictionary English-Polish Polish-English

Autor: Roman Kozierkiewicz

Wydawnictwo: C.H. Beck

Słownik zawiera ponad 8000 haseł. Autor odszedł od trudnej terminologii biznesowej na rzecz prezentacji podstawowych i niekontrowersyjnych terminów, które się mogą przydać zarówno studentom, osobom wchodzącym w świat biznesu jak i coraz liczniejszej grupie osób wyjeżdżających do pracy w krajach, w których powszechnie stosuje się język angielski.

Dictionary of Business terms EN-PL i PL-EN

Słownik terminologii biznesu zawiera około 50 000 haseł i obejmuje tak różne dziedziny jak rachunkowość, bankowość, podatki, ekonomia, ubezpieczenia i żegluga, produkcja, handel, reklama, transport, operacje giełdowe, transakcje handlu zagranicznego i finansowanie, hologramm, statystyka ekonomiczna i wiele innych. Dla zapewnienia możliwie jak największej użyteczności, autor korzystał szeroko zarówno z oryginalnych tekstów publikowanych przez firmy jak również z terminologii zawartej w dokumentach Unii Europejskiej. Część słownikową uzupełniają załączniki z praktycznymi informacjami wiązanymi z biznesem. Niniejszy Słownik może być użyteczną publikacją dla studentów i osób zawodowo zaangażowanych w prowadzenie biznesu jak również dla doradców inwestycyjnych i planistów finansowych, bankowców, księgowych, konsultantów podatkowych, maklerów i pośredników ubezpieczeniowych, urzędników celnych, statystyków, prawników i każdego kto próbuje zrozumieć skomplikowany świat biznesu.

Słownik transportu i logistyki EN-PL i PL-EN

Autor: Roman Kozierkiewicz

Wydawnictwo: C.H. Beck

Angielsko-polski i polsko-angielski Słownik transportu i logistyki prezentuje blisko 20 000 haseł w obu wersjach językowych. Transport i logistyka stanowią ważny dział gospodarki narodowej i dotyczą zarówno samego przemieszczania towarów, usług i informacji, jak i procesów planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego przepływu surowców i materiałów w procesie produkcji oraz wyrobów gotowych i usług w procesie dystrybucji.

W odniesieniu do transportu hasła dotyczą m.in. transportu kolejowego, kołowo-drogowego, lotniczego, morskiego i śródlądowego, natomiast hasła związane z logistyką odnoszą się do obsługi klientów, prognozowania popytu, przepływu informacji, kontroli zapasów, czynności manipulacyjnych, zaopatrzenia, pakowania, gospodarowania odpadami, transportu, magazynowania i składowania.

Słownik kierowany jest dla pracowników sektora transportu i logistyki, usług spedycyjnych, osób prowadzących usługi składowania i magazynowania, kadr zarządzających krajowymi i zagranicznymi przewozami, pracowników służb celnych i ubezpieczeniowych. Słownik może być przydatny dla pracowników organizacji międzynarodowych, instytutów badawczych oraz studentów kierunków związanych z organizacją i ekonomiką transportu.

Słownik terminologii podatkowej EN-PL i PL-EN Dictionary of Tax Terms

Autor: Roman Kozierkiewicz

Wydawnictwo: C.H. Beck

Słownik terminologii podatkowej zawiera wybór ponda 5000 wyrażeń i zwrotów podatkowych w wersji angielsko - polskiej i polsko - angielskiej. Wybrane terminy są używane w prowadzeniu działalności gospodarczej zarówno przez podmioty krajowe, jak i zagraniczne. Autor w opracowaniu słownika korzystał przede wszystkim z obszernej dokumentacji Unii Europejskiej, dobierając wyrażenia, które mogą być przydatne dla polskich firma działających na poszerzonym rynku europejskim.

Dictionary of hotel and tourist terms EN-PL i PL-EN

Autor: Roman Kozierkiewicz

Wydawnictwo: C.H. Beck

Zawiera ponad 8000 haseł związanych z terminologią turystyczną i hotelową stosowaną w świecie. Znaczna liczba haseł zostata zilustrowana prostymi przykładami ich użycia w codziennych okolicznościach, z jakimi spotykają się turyści i goście hotelowi. Ponadto, w niniejszym Słowniku przedstawiono szereg przykładów korespondencji hotelowej, obejmującej różne aspekty działalności hotelu.

Dictionary of insurance terms EN-PL i PL-EN

Autor: Roman Kozierkiewicz

Wydawnictwo: C.H. Beck

Angielsko-polski i polsko-angielski Słownik terminologii ubezpieczeniowej zawiera ponad 10 000 haseł obejmujących całą dziedzinę ubezpieczeń jak również tematykę, która jest niezbędna w pracy osób zaangażowanych w działalności ubezpieczeniowej.

Słownik rachunkowości, audytu i podatków EN-PL i PL-EN

utor: Roman Kozierkiewicz

Wydawnictwo: C.H. Beck

Drugie, zmienione i uzupełnione wydanie zawiera ponad 22 000 haseł. Wybrane terminy są używane w prowadzeniu działalności gospodarczej zarówno przez podmioty krajowe, jak i zagraniczne. Opracowując niniejszy słownik, autor korzystał z obszernej dokumentacji Unii Europejskiej, zwłaszcza dotyczącej problematyki podatkowej i nowych standardów rachunkowości (MSSF i MSR) oraz instrukcji prowadzenia audytu wewnętrznego.

Strona główna   Do góry   Polityka prywatności   e-mail: webmaster@slowniki.waw.pl