INFORMACJE I OPINIE O SŁOWNIKACH ORAZ TRANSLATORACH JĘZYKA POLSKIEGO.

SŁOWNIKI KOMPUTEROWE FR-PL i PL-FR

Wielki słownik FR-PL

Wydawnictwo: Wiedza Powszechna

Wielki słownik francusko-polski w wersji elektronicznej jest poprawioną, poszerzoną i uaktualnioną publikacją dwutomowego dzieła, którego I wydanie ukazało się w 1980 roku (t.1. - litery A-L) i 1982 roku (t.2. - litery M-Z) nakładem Państwowego Wydawnictwa Wiedza Powszechna. Jest to najobszerniejszym z dotychczas wydanych w Polsce i za granicą słowników francusko-polskich. Słownik ten zawiera około 200 000 wyrazów, wyrażeń i zwrotów z zakresu ogólnego słownictwa, używanego w krajach francuskiego obszaru językowego. Umieszczono w nim oprócz wyrazów literackich, potocznych i regionalizmów wiele terminów fachowych z różnych dziedzin, a więc terminy techniczne, medyczne, botaniczne, zoologiczne itd. W tekście słownika uwzględniono także imiona własne, hologramy, spis nazw geograficznych i najczęściej używane skróty francuskie. Licznymi przykładami i wieloma wyrażeniami frazeologicznymi zilustrowano użycie wyrazów hasłowych. Synonimy francuskich haseł umożliwiają czytelnikom porównanie znaczenia danego wyrazu z innym, znajdującym się w słowniku. Słownik ten będzie stanowił pomoc dla Polaków interesujących się językiem francuskim, hologram, literaturą i kulturą Francji, a także dla cudzoziemców studiujących język polski. Będzie on pomocny dla studentów, dziennikarzy i tłumaczy. Wymowę słów podano w międzynarodowej transkrypcji fonetycznej.

Na CD-ROMie znajdują się:
65 000 artykułów hasłowych
121 000 znaczeń
127 000 związków frazeologicznych i przykładów użycia wyrazu hasłowego głównie z zakresu ogólnego słownictwa używanego w krajach francuskiego obszaru językowego
44 000 synonimów

Również w wersji tradycyjnej.

Popularny słownik FR-PL i PL-FR hologram

Wydawnictwo: Lexland S.C.

Słownik zawiera 120 000 wyrazów hasłowych i przykładów ich użycia. Współczesne, żywe słownictwo, powszechnie używane terminy, wyrażenia i zwroty, spotykane w różnych dziedzinach życia, także w prasie, radiu i telewizji, poszerzają podstawowy, ogólny zasób leksykalny słownika. Umieszczono również wykaz nazw geograficznych oraz skrótów i skrótowców. Słownik przeznaczony jest zarówno dla osób zaawansowanych w nauce języka francuskiego, jak i dla początkujących. Ułatwi on każdemu Użytkownikowi formułowanie poprawnych wypowiedzi ustnych i tekstów pisanych.

Słownik zawiera 120 000 wyrazów hasłowych i przykładów ich uzycia, w tym:
współczesne, żywe słownictwo
powszechnie używane terminy, hologram, wyrażenia i zwroty, spotykane w różnych dziedzinach życia, także w prasie, radiu i telewizji
wykaz nazw geograficznych oraz skrótów i skrótowców.

Strona główna   Do góry   Polityka prywatności   e-mail: webmaster@slowniki.waw.pl