INFORMACJE I OPINIE O SŁOWNIKACH ORAZ TRANSLATORACH JĘZYKA POLSKIEGO.

SŁOWNIKI KOMPUTEROWE ES-PL i PL-ES

Wielki słownik ES-PL i PL-ES

Wydawnictwo: Wiedza Powszechna

Na CD-ROMie znajdują się:
- słownik polsko-hiszpański (150 000 haseł), Oskar Perlin, konsultacja Roberto Mansberger Amoros
- słownik hiszpańsko-polski (130 000 haseł), Stanisław Wawrzkowicz
- terminy naukowe i specjalistyczne
- spis nazw geograficznych
- spis imion, postaci mitologicznych i historycznych
- spis skrótów i skrótowców
- program zarządzający System TL+ 6.0

Wielki słownik, najobszerniejszy z wydanych dotychczas w Polsce i za granicą słowników hiszpańsko-polskich i polsko-hiszpańskich, jest wynikiem wieloletniej pracy Autora i zespołu redakcyjnego.

Słownik zawiera 280 000 wyrazów hasłowych, wyrażeń i zwrotów frazeologicznych. Obejmuje słownictwo ogólne współczesnego języka polskiego i hiszpańskiego z wszelkimi jego odmianami stylistycznymi:
słownictwem literackim,
potocznym,
pospolitym,
holografia,
regionalnym,
dialektalnym,
gwarowym,
hologramy,
środowiskowym,
wulgaryzmy i archaizmy,
w piśmiennictwie publicystycznym i fachowym

Bogactwo słownika uwidacznia się w doborze i wielości odpowiedników, wśród których uwzględniono liczne latynoamerykanizmy określając, z reguły kraj, w którym używa się danego wyrazu lub znaczenia powstałego w języku hiszpańskim Ameryki Środkowej i Południowej.

Obok słownictwa ogólnego, literackiego i potocznego podano w słowniku terminy fachowe i techniczne z różnych dziedzin, nazwy geograficzne, imiona i najczęściej używane skróty i skrótowce, spisy postaci mitologicznych i historycznych.

Słownik będzie stanowił cenną pomoc w nauce języka zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych, studentów, dziennikarzy, tłumaczy oraz wszystkich, którzy pragną poznać język.

Również w wersji tradycyjnej.

De bolsillo. Słownik PL-ES i ES-PL hologramy

Wydawnictwo: REA

Słownik polsko-hiszpański i hiszpańsko-polski De bosillo zawiera starannie opracowany zbiór współczesnego słownictwa polskiego i hiszpańskiego. Słownik prezentuje około 60 000 haseł, podanych w porządku alfabetycznym i wyróżnionych kolorową czcionką. Hasłom towarzyszy komentarz gramatyczny, umożliwiający poprawną identyfikację części mowy oraz stosowanie najczęściej występujących form wyrazowych. Słownik podaje określenia znaczeń, a także przykłady związków wyrazowych (w tym idiomów). Charakterystyka haseł w słowniku zawiera także kwalifikatory stylistyczne i hologramy. Słownik stanowi doskonałą pomoc w nauce języka angielskiego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.

Słownik działa na komputerach PC z systemem Windows 9x, 2000 oraz XP.

Również w wersji tradycyjnej .

 

Strona główna   Do góry   Polityka prywatności   e-mail: webmaster@slowniki.waw.pl