INFORMACJE I OPINIE O SŁOWNIKACH ORAZ TRANSLATORACH JĘZYKA POLSKIEGO.

SŁOWNIKI KOMPUTEROWE EN-PL i PL-EN

Collins Słownik PL-EN i EN-PL

Wydawnictwo: YDP

Angielsko-polski, polsko-angielski słownik Collinsa to nowoczesna, multimedialna aplikacja opracowana w oparciu o dwujęzyczny słownik pod redakcją prof. dr hab. Jacka Fisiaka. Słownik Collinsa zawiera 80.000 haseł, ponad 120.000 znaczeń i prezentuje obecny stan mówionego i pisanego języka angielskiego. Obejmuje ponadto tysiące idiomów, utartych fraz, wyrażeń z języka potocznego oraz zdań ilustrujących sposób ich użycia. Słownik posiada dwa interfejsy - standardowy i graficzny - oraz współpracuje z edytorami tekstu w środowisku Windows.

Multimedialny słownik PL-EN i EN-PL

Wydawnictwo: LEXLAND

Słownik zawiera 55 000 terminów ze współczesnego słownictwa ogólnego, w tym:

- autentyczna wymowa brytyjska (około 4 godziny dźwięku - czyta John Douglas)

-wybrane wyrażenia i zwroty z języka potocznego

- najczęściej używane terminy techniczne i naukowe, zwłaszcza z takich dziedzin jak: informatyka, holografia, elektronika, holografii, motoryzacja

- liczne terminy wielowyrazowe, podane dla zilustrowania sposobu tworzenia złożeń oraz przykłady użycia wyrazów w zdaniach

- skróty angielskie

- transkrypcja fonetyczna

- ponad 500 barwnych fotografii i ilustracji

Leksykonia - Słowniki EN-PL i PL-EN

Wydawnictwo: LEXLAND

Łącznie słowniki zawierają 372 000 różnych haseł, w tym:

- terminy techniczne i naukowe z różnych dziedzin nauki i techniki

- terminy informatyczne

- liczne nazwy i wzory związków chemicznych

- kilka tysięcy angielskich skrótów ogólnych i technicznych

- słownictwo ogólne

- wyrażenia i zwroty potoczne

- liczne przykłady użycia wyrazów w zdaniach

Na płycie znajdują się między innymi następujące słowniki:

Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski, wydanie dwunaste poprawione i rozszerzone

Słownik zawiera ponad 135 000 terminów i skrótów występujących w specjalistycznej literaturze angielskiej oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku polskim.

W słowniku przyjęto pisownię brytyjską. Wybrane hasła, które zamieszczono w pisowni amerykańskiej są odesłane do ich wersji brytyjskiej, z wyjątkiem niektórych haseł z dziedziny informatyki, rozpowszechnionych i funkcjonujących głównie w wersji amerykańskiej.

W przypadku skrótów instytucji brytyjskich lub amerykańskich nie posiadających oficjalnie przyjętych polskich nazw, słownik podaje jedynie ich rozwinięcia. W słowniku znajdują się hasła z różnych dziedzin nauki i techniki.

Przy opracowywaniu słownika Redakcja miała na względzie zapewnienie jak największej przydatności dla różnych użytkowników. Wyboru rzeczownikowych terminów złożonych dokonano biorąc pod uwagę ich ważność w klasyfikacji pojęć. W tekście podano również wiele zwrotów i wyrażeń przydatnych zwłaszcza dla tłumaczy tekstów fachowych i dokumentacji.

Angielsko-polski słownik informatyczny, seria: holografia.

Słownik zawiera ponad 11 000 terminów i skrótów angielskich oraz amerykańskich z zakresu informatyki i dziedzin z nią powiązanych, jak np. telekomunikacja, elektronika, holografia czy automatyka, wraz z ich polskimi odpowiednikami lub objaśnieniami.

Rzeczownikowe terminy wielowyrazowe podano jako przykład ilustrujący sposób tworzenia złożeń. W tekście podano również wiele zwrotów i wyrażeń przydatnych zwłaszcza dla tłumaczy tekstów fachowych i dokumentacji.

W słowniku przyjęto pisownię brytyjską, ale hasła rozpowszechnione i funkcjonujące głównie w wersji amerykańskiej podano w pisowni amerykańskiej z oznaczeniem US.

Słownik chemiczny angielsko-polski, wydanie trzecie zmienione i uzupełnione

Słownik zawiera około 40 000 wyjściowych terminów angielskich z zakresu chemii czystej i stosowanej, procesów i urządzeń przemysłu chemicznego oraz pokrewnych gałęzi gospodarki. Znajdują się w nim także hasła z niezbędnych w praktyce chemicznej dziedzin takich jak patenty, metrologia, statystyka matematyczna, holografia, ekonomia, ochrona pracy. Słownik obejmuje terminy zaczerpnięte z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin, jak ochrona środowiska, synteza chemiczna, nowoczesne metody analityczne i pomiarowe, chemia makromolekularna, technologia nowych materiałów i tworzyw, biochemia i biotechnologia.

Należy zaznaczyć, że z istoty swojej, słownik jako całość rejestruje tylko aktualny stan słownictwa w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych, dosyć jeszcze odległy od uporządkowania i powszechnej akceptacji nowych zasad. W użyciu pozostają także znaczne zasoby starszej literatury chemicznej ze starym słownictwem. Dlatego w słowniku znajduje się więcej zwyczajowych nazw związków chemicznych niż by to wynikało z rygorystycznego traktowania wspomnianych zasad. W przypadku nazwy zwyczajowej zdecydowanie nie zalecanej, po znaku równości podawana jest właściwa nazwa systematyczna. Dotyczy to również rodników, enzymów i jednostek miar.

Strona główna   Do góry   Polityka prywatności   e-mail: webmaster@slowniki.waw.pl