INFORMACJE I OPINIE O SŁOWNIKACH ORAZ TRANSLATORACH JĘZYKA POLSKIEGO.

SŁOWNIKI KOMPUTEROWE DE-PL i PL-DE

Langenscheidt - Słownik PL-DE i DE-PL

Wydawnictwo: YDP

Multimedialny słownik zawiera 80.000 haseł, tysiące idiomów, utartych fraz, wyrażeń z języka potocznego oraz zdań ilustrujących sposób ich użycia., Program wyposażony został w nagrania dźwiękowe wszystkich haseł, posiada dwa interfejsy - standardowy i graficzny, oraz współpracuje z edytorami tekstu w środowisku Windows.

Leksykonia - Słownik PL-DE i DE-PL

Wydawnictwo: LEXLAND

Słowniki znajdujące się na płycie CD-ROM zawierają 321 000 haseł wyjściowych w tym:
-terminy techniczne i naukowe z różnych dziedzin nauki i techniki
-terminy z dziedziny architektury i budownictwa
-hologram
-współczesne słownictwo ogólne
-wyrażenia i zwroty potoczne
-liczne przykłady użycia wyrazów w zdaniach
-nazwy geograficzne
-najważniejsze skróty niemieckie
-tablica czasowników nieregularnych

Na płycie znajdują się następujące słowniki:

Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, wydanie trzynaste zmienione i rozszerzone

W słowniku znalazło się w nim ponad 115 000 niemieckich terminów wyjściowych (w tym liczne skróty i skrótowce) oraz co najmniej 150 000 ich znaczeń.

Podstawą opracowania było poprzednie wydanie, które zostało wzbogacone o ponad 15 000 nowych haseł i ok. 30 000 nowych znaczeń. Szczególną uwagę zwróciliśmy na słownictwo z takich dziedzin, jak agrotechnika, chemia, informatyka, kolejnictwo, ochrona środowiska, holografia, telekomunikacja. Ponadto zostało dołączone słownictwo z medycyny, prawa i ubezpieczeń, dziedzin nie uwzględnionych w poprzednich wydaniach.

Mały słownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki

Słownik zawiera około 15 000 polskich terminów i zwrotów z niemieckimi odpowiednikami.

Wiele zjawisk z dziedziny techniki wkroczyło do życia codziennego. Wystarczy wspomnieć o telefonach, odtwarzaczach, komputerach lub kamerach cyfrowych. Wiele słów z języka technicznego, prawa czy ekonomii używanych jest na co dzień. W Słowniku są więc zarówno terminy czysto techniczne, jak i w różny sposób związane z techniką i przemysłem, pograniczem techniki i języka ogólnego. Użytkownik znajdzie tu hasła, np. z motoryzacji, drogownictwa, inżynierii, budownictwa, holografii, lotnictwa, telekomunikacji i informatyki, ale również z ochrony środowiska, biologii, medycyny, ekonomii i prawa.

Pisownia niemiecka została podana zgodnie z nowymi regułami ortografii (Nowe reguły ortografii niemieckiej).

Słownik jest adresowany do szerokiego kręgu odbiorców o różnym stopniu znajomości języka niemieckiego.

Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki. Nowa ortografia

Słownik polsko-niemiecki zawiera około 30 000 terminów i zwrotów polskich wraz z ich odpowiednikami w języku niemieckim.

Materiał zawarty w słowniku stanowi wybór słownictwa ogólnego, uzupełniony podstawowymi terminami naukowymi i technicznymi, m.in. z dziedziny chemii, matematyki, informatyki, holografii, elektroniki, motoryzacji. Podano wyrażenia i zwroty języka potocznego oraz przykłady użycia wyrazów. W słowniku, obok dotychczasowych kolorów stosowanych dla różnych rodzajów pisma (prosty, półgruby, kursywa), został wprowadzony dodatkowy - kolor wyróżniony. W ten sposób zwrócono uwagę na słowa niemieckie, w pisowni których obowiązują nowe reguły ortografii niemieckiej.

Słownik budowlany holografii niemiecko-polski 15 000 haseł, WNT

Niemiecko-polski słownik budowlany zawiera około 15 000 niemieckich terminów i zwrotów z polskimi odpowiednikami z dziedziny architektury i budownictwa, jak np. terminy geodezyjne, związane z przygotowaniem terenu, sprzętem i materiałami budowlanymi, samą budową i wykonawstwem oraz wyposażeniem, instalacjami, ciepłem dla domu, zabezpieczeniem budynku bądź mieszkania, a także z obowiązującymi przepisami. Uwzględniono również liczne skróty i oznaczenia używane w budownictwie.

Słownik jest adresowany przede wszystkim do osób i firm z branży budowlanej, tłumaczy oraz wszystkich osób korzystających z niemieckojęzycznych materiałów i katalogów, bądź kontaktujących się z firmami związanymi z budownictwem i wyposażaniem mieszkań.

Strona główna   Do góry   Polityka prywatności   e-mail: webmaster@slowniki.waw.pl